Liczba odwiedzin strony: 173200 Osób na stronie: 1
 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w
Sosnowcu
Jan Sztefka
Kancelaria Komornicza w Sosnowcu

 
Dziennik Ustaw 2000 Nr 16 poz. 205 - Komisje lekarskie i komisje poborowe oraz wynagradzanie za udział w ich pracy
ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 6 marca 2000 r. w sprawie komisji lekarskich i komisji poborowych oraz wynagradzania za udział w ich pracy. (Dz. U. z dnia 13 marca 2000 r.) Na podstawie art. 26 ust. 3, art. 30 ust. 3 oraz art. 36 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 1992 r. Nr 4, poz. 16, Nr 40, poz. 174 i Nr 54, poz. 254, z 1994 r. Nr 43, poz. 165, z 1996 r. Nr 7, poz. 44, Nr 10, poz. 56 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 6, poz. 31, Nr 28, poz. 153, Nr 80, poz. 495, Nr 88, poz. 554, Nr 121, poz. 770 i Nr 141, poz. 944, z 1998 r. Nr 162, poz. 1114 i 1126, z 1999 r. Nr 50, poz. 500 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136) zarządza się, co następuje: Rozdział 1 Powoływanie i działanie komisji lekarskich oraz komisji poborowych § 1.  Wojewódzkie i powiatowe komisje lekarskie oraz wojewódzkie i powiatowe komisje poborowe powołuje się w składzie określonym w rozporządzeniu, nie później niż na 30 dni przed rozpoczęciem poboru w poszczególnych województwach. § 2.  Powiatowa komisja lekarska oraz powiatowa komisja poborowa działają w terminie określonym w wojewódzkim planie poboru. § 3.  1. Przewodniczący powiatowej komisji lekarskiej lub powiatowej komisji poborowej zarządza działanie komisji po upływie terminu określonego w § 2, w celu zakończenia postępowania wszczętego w czasie poboru. 2. Przewodniczący powiatowej komisji poborowej może, w uzasadnionym wypadku, zarządzić działanie komisji po upływie terminu określonego w § 2, w celu rozpatrzenia wniosków poborowych o skierowanie do służby zastępczej lub o odroczenie służby wojskowej, złożonych po zakończeniu poboru. 3. W wypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, przewodniczący komisji może wezwać poborowego do zgłoszenia się przed komisją. Wzór wezwania określają przepisy rozporządzenia Ministrów Spraw Wewnętrznych i...
KRS 0000054452 - FUNDACJA ARKA
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FUNDACJA ARKA FUNDACJA 2001-10-22 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
336 32-020 ŚLEDZIEJOWICE WIELICZKA WIELICKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
676-106-83-80 3902507 0000054452
KRS 0000054451 - OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIDZINIE
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W SIDZINIE STOWARZYSZENIE 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
34-787 SIDZINA BYSTRA-SIDZINA SUSKI MAŁOPOLSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
552-144-55-52 357144194 0000054451
KRS 0000054450 - "REMO-KOTŁY MALITA" SP. Z O.O.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
"REMO-KOTŁY MALITA" SP. Z O.O. SP. Z O.O. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
DZIEWOSŁĘBY 9 04-403 WARSZAWA WARSZAWA-REMBERTÓW WARSZAWSKI MAZOWIECKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(22) 673-43-10, (22) 612-92-51 (22) 673-43-10 remokotly@wp.pl http://www.remokotly.pl
NIP: REGON: KRS:
952-187-59-64 17386696 0000054450
KRS 0000054449 - STOWARZYSZENIE BIESZCZADZKIM DZIECIOM - SZKOŁA I POMOC
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
STOWARZYSZENIE BIESZCZADZKIM DZIECIOM - SZKOŁA I POMOC STOWARZYSZENIE 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
PLAC WOLNOŚCI 13 38-606 BALIGRÓD BALIGRÓD BIESZCZADZKI PODKARPACKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(b/d) (b/d) (b/d) (b/d)
NIP: REGON: KRS:
(b/d) 370474524 0000054449
KRS 0000054448 - FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" S.A.
Nazwa: Forma prawna: Data rejestracji: Firma aktywna:
FABRYKA MASZYN "BUMAR-KOSZALIN" S.A. S.A. 2001-10-18 tak
Ulica: Kod: Miasto: Gmina: Powiat: Województwo:
LECHICKA 51 75-842 KOSZALIN M. KOSZALIN M. KOSZALIN ZACHODNIOPOMORSKIE
Telefon: Fax: Email: WWW:
(94) 342-20-35 (94) 342-62-37 info@bumar.pl http://www.bumar.pl
NIP: REGON: KRS:
669-050-14-14 330581085 0000054448
© 2010, Wszelkie prawa zastrzeżone komornik Sosnowiec HOME | O MNIE | SPECJALIZACJE | GODZINY PRACY | GALERIA | DOJAZD | KONTAKT
Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sosnowcu Jan Sztefka
adwokat śląskieradca prawny śląskienotariusz śląskiesyndyk śląskiekancelaria prawna śląskiedoradztwo prawne śląskieprawnikReklama